quotationally

Mga Banat

There are 6 quotes listed in the Mga Banat category:
 • May tatanong sana ako sayo eh… Pag pinagsama ba ang mga salitang IKAW at AKO... magiging TAYO?"

  said by: Anonymous
 • Sana dalawa nalang ang puso ko. Hindi na kasi kasya sa isa lang ang nag-uupaw kong pag-ibig sayo.

  said by: Anonymous
 • marunong ka bang lumangoy?Baka kasi malunod ka sa pagmamahal ko eh.

  said by: Anonymous
 • Mukha ba akong kalendaryo? Cause everyone's asking me for a date!

  said by: Anonymous
 • Nakakainis ka! Napaka-isip bata mo! Masyado kang childish! Gusto mo gawin kitang... Baby ko?

  said by: Anonymous
 • mula ngayon magiging isa na akong ganap na bubuyog.. at ikaw ang HONEY ko..

  said by: Anonymous
Powered by Quotationally | | Hosted by Chanlu